Up tin là gì?

Up tin là tin đăng đã được duyệt của bạn sẽ được đẩy lên vị trí mới ngay tại thời điểm bạn up tin. Giúp Tin rao được nhiều người thấy và sản phẩm của bạn sẽ được bán nhanh hơn.

Có 2 loại up tin:

Up top mục: là đưa tin đã đăng lên vị trí mới nhất tại thời điểm up tin trong danh mục tin. Hiển thị ít nhất 6 giờ hoặc lâu hơn tại danh mục đó .

Up VIP: là đưa tin đã đăng lên vị trí mới nhất tại thời điểm up tin trong toàn danh mục . Hiển thị ít nhất 6 giờ hoặc lâu hơn tại toàn danh mục đó

Cách up tin:

Bước 1: Chọn vào tên tài khoản của bạn sau khi đăng nhập  trên góc phải màn hình và chọn “quản lý tin đã đăng

Bước 2: Chọn “Up top” hoặc “Up vip” tùy theo nhu cầu của bạn

Thời gian up tin:

  • Tin đã duyệt của bạn có hiệu lực trong 24 giờ. Sau 24 giờ bạn có thể sử dụng chức năng up tin.
  • Lần up tin tiếp theo của tin đã up là sau 24 giờ.
  • Mỗi tin chỉ up được 1 lần trong ngày. Bạn có thể up nhiều tin trong một ngày.

Thanh toán:

  • Up top: 10 vàng/ lần up
  • Up Vip: hệ thống đang cập nhật

Lưu ý: Mỗi tài khoản đăng kí, sẽ được Chú Gióng tặng 50 vàng.

Vàng là gì? Cách nạp vàng bằng thẻ cào