Để liên lạc với người bán để mua hàng khi bạn đã tìm kiếm được sản phẩm cần mua. Bạn có thể xem thông tin liên hệ nằm bên trái tin rao.

  • Nhấn để hiện số điện thoại
  • Gửi thư qua email hoặc chat với người đăng tin

Lưu ý: Gọi điện thoại để liên hệ trực tiếp sẽ giúp bạn kiểm tra tình trạng sản phẩm và mua sản phẩm nhanh hơn.