Làm gì khi tin đăng của tôi bị từ chối?

Khi tin đăng của bạn sai với Quy định đăng tin , bạn sẽ nhận được thông báo từ hỗ trợ viên với nội dung từ chối.

Khi tin đăng bị từ chối, bạn có thể sửa tin đăng của mình tại phần “Quản lý tin đã đăng”, chọn chức năng “Sửa tin đăng” và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Tin sửa xong sẽ được đăng ở vị trí cũ. Muốn tin lên đầu, bạn có thể sử dụng chức năng Up tin