Làm gì khi không đăng được tin?

Lỗi tin không đăng được có thể do bạn đã bỏ qua bước nào đó trong trang “Đăng tin mới”, nhập sai số điện thoại, thiếu hình ảnh, nội dung ít hơn 10 ký tự, không chấp nhận điều khoản sử dụng, …
Hoặc do lỗi mạng, lỗi hệ thống bảo trì, nâng cấp.
Bạn có thể liên hệ với Chú Gióng để được trợ giúp qua địa chỉ email [email protected] để được trợ giúp.