Bước 1: Chọn vào tên tài khoản của bạn bên góc phải màn hình và chọn "Thông tin tài khoản"

 

Bước 2: Ở phần Thông tin liên hệ, chọn "Thêm email" / "Thêm số điện thoại" và nhập email/số điện thoại của bạn thường dùng để nhận các thông báo về tin đăng nhanh nhất.

 

Sau khi nhập xong bạn tiếp tục bấm chọn "Xác thực" sau đó hệ thống sẽ gửi ngẫu nhiên 1 mã code gồm 6 số về email/số điện thoại.

Bước 3: Bạn dùng 6 số hệ thống đã gửi nhập vào ô trống và bấm chọn "Xác thực"  đến đây là đã xác thực thành công

Lưu ý: Nếu quá 5 phút mà bạn vẫn chưa nhận được mã xác nhận, vui lòng kiểm tra lại email/số điện thoại đã đúng chưa.
Với trường hợp bạn đã chắc nhập đúng mà vẫn không nhận được, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ Chú Gióng qua email [email protected] để được trợ giúp.