Vào cài đặt => Ứng dụng => Ứng dụng, trang web và plugin => Chỉnh sửa => Vô hiệu hóa nền tảng  => Chỉnh sửa => Enable Platform !

Hướng dẫn sửa lỗi không đăng nhập được