Bước 1: Chọn vào tên tài khoản của bạn bên góc phải màn hình và chọn "Thông tin tài khoản" để bắt đầu cập nhật lại thông tin cá nhân của mình.

Bước 2: Bạn cần nhập lại:

  • Họ tên
  • Địa chỉ liên lạc
  • Mã số thuế hoặc cmnd
  • Giới tính

Lưu ý: Tên và địa chỉ thật sẽ tạo độ tin cậy giúp việc mua bán của bạn dễ dàng và nhanh hơn. 

 Bước 3: Nhớ chọn 4 mục nhận thông tin để nhận đầy đủ các thông báo từ Chú Gióng cần thiết.
 Bước 4: Chọn "Xác nhận" để lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân của mình.

 

Bước 5: Ở phần Thông tin liên hệ, chọn "Thêm email" / "Thêm số điện thoại" và nhập email/số điện thoại của bạn thường dùng để nhận các thông báo về tin đăng nhanh nhất.

Sau khi nhập xong bạn tiếp tục bấm chọn "Xác thực" email/số điện thoại sau đó hệ thống sẽ gửi ngẫu nhiên 1 mã code gồm 6 số về email/số điện thoại.
Bạn dùng 6 số đó nhập vào ô trống và bấm chọn "Xác thực".