Bước 1: Chọn nút Đăng ký/ Đăng nhập ở bên phải đầu trang như hình bên dưới.

Bước 2: Chọn vào biểu tượng "Đăng nhập vào bằng Facebook",  "Đăng nhập vào bằng Google" hoặc “Đăng nhập bằng số điện thoại” tùy vào bạn muốn sử dụng tài khoản Facebook, Google, hoặc số điện thoại.

 

Lưu ý: Với trường hợp “Đăng nhập bằng số điện thoại”, nhập số điện thoại bạn muốn sử dụng như hình bên dưới. Sau đó, chọn xác nhận.

Khi đó, tài khoản đã được tạo. Một tin nhắn chứa Mã xác nhận sẽ được gửi tới số điện thoại trên, bạn dùng Mã này để xác nhận cho tài khoản của bạn.

 

Nếu sau 5 phút không nhận được mã xác nhận, vui lòng kiểm tra lại số điện thoại hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.