Cơ chế giải quyết tranh chấp - Chugiong.com

1. Đối với tranh chấp xảy ra giữa sàn https://chugiong.com/ với người sử dụng: Ban quản lý sàn ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tòa án).

Quy trình giải quyết cụ thể khi có tranh chấp như sau:

Bước 1: Sàn https://chugiong.com/ tiếp nhận ý kiến của khách hàng liên quan đến tranh chấp.

Bước 2: Ban quản lý sàn họp để đề xuất phương án giải quyết cụ thể theo hướng hòa giải với khách hàng và cử đại diện làm việc với khách hàng.

Bước 3: Đại diện sàn https://chugiong.com/ hòa giải với khách hàng. Thời hạn phản hồi ý kiến của khách hàng là 03 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận ý kiến của khách hàng.

Bước 4: Người đại diện sẽ thông báo kết quả hòa giải cho ban quản lý sàn https://chugiong.com/.

Bước 5: Trong trường hợp không thể hòa giải với nhau, các bên sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Tòa án).

2. Đối với tranh chấp xảy ra giữa các người sử dụng trên sàn với nhau:

Ban quản lý sàn sẽ giữ vai trò làm trung gian hòa giải cho các bên để giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (việc lựa chọn cơ quan nào giải quyết sẽ do các bên tự quyết định). Trong trường hợp các bên giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền, Ban quản lý sàn https://chugiong.com/ sẽ hỗ trợ trong khả năng có thể để vụ việc được giải quyết nhanh chóng và đúng lý, đúng tình, đúng quy định của pháp luật.

Quy trình giải quyết cụ thể khi có tranh chấp như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về tranh chấp giữa các khách hàng.

Bước 2: Ban quản lý sàn https://chugiong.com/ cử người đại diện đứng ra thực hiện hòa giải cho các bên.
Bước 3: Sau thời hạn 25 ngày nêu trên, nếu các bên không thể tiến hành hòa giải với nhau thì các bên sẽ tiến hành giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian từ lúc nhận được khiếu nại đến lúc Ban quản lý Sàn xử lý tranh chấp tối đa là 36 giờ. Thời gian Ban quản lý Sàn tiến hành hòa giải cho các bên kéo dài không quá 25 ngày.