Chính sách bảo mật thông tin - Chugiong.com

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT HTTPS://CHUGIONG.COM/

1.   Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng là để ban quản lý Sàn https://chugiong.com/ có các thông tin để xử lý khi có sự vi phạm; xử lý các tranh chấp xảy ra giữa người bán, người cung cấp dịch vụ với người mua, người sử dụng dịch vụ được đăng tải trên sàn hoặc xử lý tranh chấp giữa người sử dụng Sàn https://chugiong.com/ với Ban quản lý Sàn. Đồng thời các thông tin được thu thập cũng để đảm bảo việc quảng cáo, tìm kiếm thông tin, việc mua bán hàng hóa, sản phẩm trên Sàn https://chugiong.com/ được rõ ràng, minh bạch, chính xác, tránh tình trạng lừa đảo, gian lận.

Các thông tin được thu thập từ người sử dụng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Sàn https://chugiong.com/ và được cung cấp cho các chủ thể liên quan khi cần thiết, các thông tin này cũng sẽ được cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các thông tin mà Sàn https://chugiong.com/ thu thập từ người dùng bao gồm: họ tên, giới tính, địa chỉ liên hệ; số điện thoại, email.

1.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được từ người sử dụng Sàn https://chugiong.com/ được lưu trữ tại máy chủ của Sàn và được sử dụng theo quy định của ban quản lý sàn https://chugiong.com/, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

·   Thực hiện việc cung cấp dịch vụ.

·   Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Sàn https://chugiong.com/.

·   Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu; khi xảy ra gian lận hay lừa đảo hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

·   Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ tại https://chugiong.com/.

·   Thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến của khách hàng liên quan đến các dịch vụ của https://chugiong.com/.

·   Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.

Sàn https://chugiong.com/ cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên.

2.   Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin thu thập từ người dùng sẽ được lưu trữ tại máy chủ của Sàn https://chugiong.com/ trong suốt thời gian người dùng thực hiện các hoạt động mua, bán trên trang https://chugiong.com/ thông qua tài khoản của mình và lưu trữ thêm 01 năm kể từ ngày tài khoản đó ngừng hoạt động. Thời điểm tài khoản dừng hoạt động được xác định là thời điểm 02 năm sau khi tài khoản đó hoạt động cuối cùng trên Sàn https://chugiong.com/ hoặc sau khi ban quản lý Sàn https://chugiong.com/ đã thông báo về việc khóa các tài khoản lâu ngày không sử dụng trên trang https://chugiong.com/ (việc thông báo được thực hiện trước 30 ngày kể từ ngày tiến hành khóa tài khoản).

3.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG

Địa chỉ: Lô 5A48, đường NA2, khu phố 2, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 027 451 0859

Email liên hệ: info@chugiong.com

4.   Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

·   Khi người dùng muốn bổ sung, cập nhật các thông tin đã cung cấp, sau khi đăng nhập, người dùng nhấn vào tên tài khoản của mình ở góc trên, bên phải của giao diện Sàn https://chugiong.com/. Sau khi nhấn vào tên tài khoản này, người dùng lựa chọn dòng tiêu đề “Thông tin tài khoản” để thay đổi, bổ sung các thông tin theo ảnh dưới:

Sau khi chọn “Thông tin tài khoản”, người dùng bổ sung các thông tin cá nhân của mình rồi chọn “Cập nhật” để thay đổi, bổ sung thông tin.

·   Người sử dụng có thể yêu cầu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG cấp lại mật khẩu, tài khoản cho họ hoặc hủy bỏ tài khoản của họ và CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG có trách nhiệm phải thực hiện các yêu cầu này trong trường hợp nhận được yêu cầu chính đáng từ người sử dụng.

5.   Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng:

Ø CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dùng. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

·   Thực hiện việc cung cấp dịch vụ.

·   Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Sàn https://chugiong.com/.

·   Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu; khi xảy ra gian lận hay lừa đảo hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

·   Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ tại https://chugiong.com/.

·   Thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến của khách hàng liên quan đến các dịch vụ của https://chugiong.com/.

·   Thực hiện các hoạt động quảng bá dịch vụ và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.

·   Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

Sàn https://chugiong.com/ cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên.

Ø Sàn https://chugiong.com/ cam kết không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản hay sử dụng dịch vụ khi không có sự cho phép đồng ý từ các tổ chức, cá nhân này trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ø Các chủ thể được quyền tiếp cận các thông tin được thu thập trên Sàn https://chugiong.com/:

·   CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

·   Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.

·   Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Sàn https://chugiong.com/ sẽ thông báo cho toàn bộ người dùng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 3 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng.

Ø Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Nếu người dùng nhận thấy các thông tin do mình cung cấp được sử dụng sai so với mục đích, phạm vi đã được Sàn thông báo, người dùng phải báo ngay cho Ban quản lý sàn https://chugiong.com/ thông qua các kênh hỗ trợ như: số điện thoại hotline, email hỗ trợ hoặc liên hệ cho ban quản lý sàn ngay tại địa chỉ trụ sở chính của CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG CHÚ GIÓNG.

Ban quản lý sàn sẽ tiếp nhận các thông báo này và giải quyết theo quy trình dưới